Home > Over de stuurgroep ondervoeding

Dit zijn wij

De Stuurgroep Ondervoeding is het Nederlandse kenniscentrum dat het probleem van ondervoeding in Nederland onder de aandacht wil brengen en wil (helpen) verminderen, vooral ondervoeding bij kinderen, chronisch en acuut zieken en ouderen in instellingen en in de thuissituatie. De stuurgroep werkt samen met zo veel mogelijk partijen, en initieert en coördineert allerlei activiteiten die eraan bijdragen ondervoeding te verminderen.

Door toedoen van de Stuurgroep Ondervoeding is in Nederland in de afgelopen jaren al een duidelijke afname van ondervoeding zichtbaar. Toch is het probleem nog steeds groot; daarom blijft aandacht hard nodig.

Een van de projecten van de Stuurgroep Ondervoeding is ‘Goed gevoed ouder worden’, waar deze website deel van uitmaakt. De stuurgroep heeft hiervoor subsidie gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De website is gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Landelijk Netwerk van Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde (LAEGO), Het Voedingscentrum, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en seniorenorganisatie KBO-PCOB.

          logo