De ergotherapeut

De ergotherapeut helpt mensen om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten mensen met tips en aanpassingen bijvoorbeeld om toch nog zelf te kunnen koken. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Om een compleet beeld van (de mogelijkheden van) een cliënt te krijgen, overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, diëtisten etc. Samen met de cliënt stelt de ergotherapeut een plan van aanpak op. Zie voor meer informatie Ergotherapie.nl.