De mantelzorger

Mantelzorg is onbetaalde, vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. De zorg kan variëren van hulp bij de dagelijkse activiteiten tot intensieve 24-uurs verzorging. Met de hulp van de mantelzorger kan degene die verzorgd wordt thuis blijven wonen en nog deelnemen aan de samenleving.

Mantelzorg kan zeer intensief zijn. Om het goed te kunnen uitvoeren  – en volhouden – is het belangrijk dat de mantelzorger ook tijd voor zichzelf overhoudt. Soms kan een vrijwilliger of beroepskracht (een deel van) de zorg (tijdelijk) overnemen.  Respijtzorg kan worden ingezet om voor korte of langere tijd een mantelzorger te ontlasten.

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen, bijvoorbeeld voor reizen en parkeren.

Kijk voor meer informatie op:

www.rijksoverheid.nl

www.mezzo.nl

www.regelhulp.nl

Respijtzorg