De tandarts (geriatrie)

Een tandarts is iemand die gespecialiseerd is in alles wat met de gezondheid van tanden en kiezen en de omringende structuren te maken heeft. Dat kunnen zijn de eigen tanden en kiezen of protheses, zoals een kunstgebit. Na de studie tandheelkunde kan een tandarts zich specialiseren tot kaakchirurg of orthodontist.

De tandarts-geriatrie heeft zich gespecialiseerd in mondzorg voor ouderen. Hij/zij heeft hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd.

Tandartsen zijn direct toegankelijk. Ze hebben vaak een praktijk samen met mondhygiënisten. Tandartsen kunnen hiernaar door verwijzen, maar bijvoorbeeld ook naar de kaakchirurg of orthodontist. Deze laatste houdt zich bezig met het bestuderen van de vorm, groei en ontwikkeling van gebit en kaken, en kan dit verbeteren door middel van beugels.

Meer informatie over een bezoek aan de tandarts of andere mondzorgverlener vindt u op de website De mond niet vergeten of tandarts-geriatrie op Alles over het gebit.