De thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. Chronisch zieken, mensen met een handicap, ouderen of mensen die daar tijdelijk behoefte aan hebben, komen hiervoor in aanmerking. Het doel van thuiszorg is mensen zodanig te begeleiden in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis of  verpleeghuis niet nodig is.

De belangrijkste soorten dienstverlening zijn: verpleging, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging of gespecialiseerde verzorging/verpleging.

Meer informatie vindt u op:

www.zorgwijzer.nl