Hulp inroepen

Als u zelf (of als familielid of mantelzorger van iemand) ondervoeding constateert, of denkt dat er een kans is op ondervoeding, is het belangrijk onmiddellijk hulp in te roepen.

Bespreek uw bevindingen met uw huisarts. Hij of zij kan met u naar oplossingen zoeken of – als er intensievere hulp nodig is – u doorverwijzen naar bijvoorbeeld de diëtist.

Zie ook de pagina zorgverleners voor meer informatie over de hulp die verschillende zorgverleners u kunnen bieden.