Ondersteuning door de gemeente

Hulp van uw gemeente via WMO

Elke gemeente moet ervoor zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook uw gemeente biedt deze ondersteuning.

Klik hier om te lezen welke hulp beschikbaar is.

 

Loket of wijkteams

Elke gemeente organiseert de toegang tot deze vorm van hulp op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor een Wmo-loket in het gemeentehuis; andere gemeenten hebben  sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

 

Waar kunt u terecht?

Bezoek eens de website of het gemeentehuis van uw gemeente om erachter te komen waar u terecht kunt met uw vragen, of wat uw gemeente doet om mensen te helpen. Lukt dit niet zelfstandig, vraag dan hulp van een familielid, iemand uit de flat of aan de huisarts.

Klik hier voor een wijk- en gebiedsteams in Friesland.