Ondervoeding in cijfers

Ondervoeding komt veel voor in Nederland. Van de mensen die thuiszorg krijgen, is 15 tot 30% ondervoed. In het ziekenhuis is 15 tot 25% van de patiënten ondervoed en in het verpleeghuis 10 tot 15%. Risicogroepen zijn ouderen, chronisch zieken en patiënten rond een operatie. Ondervoede patiënten herstellen minder snel van een ziekte of operatie, liggen langer in het ziekenhuis en hebben vaker complicaties.