Meer bewegen voor ouderen

Bewegen is leuk en goed. U kunt het doen op uw eigen niveau, naar uw eigen wensen. Informeer eens bij onderstaande instanties wat bij u in de buurt de mogelijkheden zijn om meer te (gaan) bewegen.

  • De plaatselijke sportclub
  • De gemeente
  • Vriend of buur (wat doet hij of zij? Ga een keer mee!)
  • Lokale media (kranten of tijdschriften)
  • Informatieborden in buurthuis, bij de huisarts of in de supermarkt

Op verschillende plaatsen in Nederland worden in het kader Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) activiteiten georganiseerd. Deze zijn gericht op mensen van 55 tot 100 jaar en hebben zowel een sportief als een sociaal aspect: meestal wordt er na de les gezellig koffie of thee gedronken, of er wordt gezamenlijk iets ondernomen.

Ook zijn in steeds meer gemeenten Beweegcoaches voor ouderen aanwezig. Zij begeleiden ouderen bij het vinden van een passende manier om meer te bewegen of te sporten. Informeer bij uw gemeente welke MBvO-activiteiten worden georganiseerd en of een beweegcoach voor ouderen aanwezig is.

Onder Praktische adviezen vindt u meer informatie en tips over meer bewegen.

Algemene adviezen

1

2

3

4

5